Ներբեռնում

  • COVID-19 (չինական) CN MO (տարբերակ թիվ 4,0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (անգլերեն) AGBEUUSAU (տարբերակ թիվ 5.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (ֆրանսերեն) FREUCA (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (իտալերեն) ITEU (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (պորտուգալերեն) PTBRAOMZ (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (ռուսերեն) RUKABYUA (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (իսպաներեն) ESEUARMX (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 գերմանական DEATBELU (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված
  • COVID-19 (արաբերեն) SAPKTRIN (տարբերակ թիվ 4.0 20200511) _ սեղմված